מציג את כל 6 התוצאות

הראה סרגל צדדי

ראנר לכלים חמים – לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה

ראנר לכלים חמים – לכבוד שבת ויום טוב

ראנר לכלים חמים – שבת המלכה

ראנר לכלים חמים – פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון

ראנר לכלים חמים – זכור את יום השבת לקדשו

ראנר לכלים חמים – שירבו זכויותינו כרימון