ברוכים הבאים לאתר Fennoma שבכתובת www.fennoma.co.il (להלן: "האתר"). האתר הנו בבעלות ומנוהל על ידי ביפור מרקט גרופ בע"מ , ח"פ : 514253376 (להלן: "הנהלת האתר"). בהיכנסך לאתר וטרם ביצוע כל עסקת רכישה, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש" ו/או "ההסכם") כמפורט להלן.

 1. הסכמה לתנאי השימוש

1.1.     תחילת השימוש באתר, בתכניו – לרבות השימוש באתר באמצעות מכשירי קצה שונים וקריאת מידע, הודעות או מודעות המתפרסמות בו, מעידה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור בתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה, וכפי שיתעדכנו על ידי הנהלת האתר מעת לעת, הכול כמפורט בתנאי שימוש אלה, וכפוף ומותנה בכך שהמשתמש יקרא תנאים אלו בעיון ובקפידה בטרם רישום לאתר, ואכן יעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה ויקיים אותם.

1.2.     הסכם זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

1.3.     הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר בין המשתמש לבין האתר או מי מטעמו. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל התנאים שלהלן במלואם.

1.4.     תנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.

 1. מהות האתר

2.1.      Fennoma הינה פלטפורמה אינטרנטית של חברה המתמחה בעיצוב ייצור ושיווק מוצרים לבית ולמטבח. במסגרת האתר ניתן לקבל מידע על פעילות החברה והמוצרים המשווקים על ידי החברה.

2.2.     הנהלת האתר משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי האתר תוכן אמין ומדויק. עם זאת, יודגש כי זמינות המוצרים תלויה בגורמים נוספים ועל כן ייתכנו מקרים בהם, חלק מהמוצרים לא יהיו זמינים לרכישה בחנויות.

 1. שימוש באתר

3.1.     המשתמש אינו רוכש זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות בו, למעט זכות השימוש בו.

 1. הליך הרכישה –

4.1. לאחר מילוי פרטי הלקוח באתר לרבות שם ומשתמש וסיסמא, אמצעי תשלום (שדות החובה יסומנו בכוכבית), יקצה האתר לגולש מספר הזמנה שבאמצעותו ניתן לעקוב אחר סטטוס ההזמנה עם נציגי אתר האינטרנט בכל זמן ("מס' הזמנה"). מובהר כי הליך ההזמנה לא יושלם עד אשר יאומתו פרטי כרטיס האשראי בחברות האשראי. במסגרת תהליך ההזמנה, יתבקש הלקוח לציין את המוצרים שברצונו להזמין. לאחר השלמת הליך ההזמנה, ינפיק האתר אישור הזמנה אשר תישלח לגולש באמצעות הדואר האלקטרוני ויכלול את מספר ההזמנה ואת פרטי המוצרים שהוזמנו באתר ("אישור הזמנה").

4.2. ניתן לערוך הזמנת מוצרים באתר באמצעות השארת פרטים בטופס יצירת קשר וצוות האתר יצור קשר תוך יום עסקים שיחה טלפונית לצוות האתר בטלפון. על מנת להשלים את הרכישה, יתבקש הגולש למסור את הפרטים המלאים לרבות אמצעי תשלום על מנת להשלים את ההזמנה. בתום הליך אישור ההזמנה ימסור נציג האתר לגולש את מספר ההזמנה שבאמצעותו ניתן לעקוב אחר סטטוס הטיפול בהזמנת הלקוח. אישור ההזמנה יישלח בכפוף לאישור חברת האשראי.

4.3. תיאום משלוח המוצר עם הלקוח ייערך לאחר השלמת הליך הרכישה. במידה ויימצא כי חברת האשראי אינה מאשרת את עסקת הרכישה ו/או הפריטים שהוזמנו אינם נמצאים במלאי האתר, תימסר הודעה מתאימה ללקוח האתר. במידה וחברת האשראי לא תכבד את העסקה, יתבקש הלקוח ליצור קשר עם צוות האתר על מנת להסדיר את התשלום. במידה והלקוח לא יצר קשר בתוך שבעה ימי עבודה, תבוטל ההזמנה.

 1. אספקת המוצרים  

5.1. לאחר השלמת הליך הרכישה באתר, צוות האתר ידאג למשלוח המוצרים לבית העסק של הלקוח, בהתאם לכתובת שהוזנה במסגרת הליך הרכישה למעט במקרים שבהם צוין אחרת על ידי הגולש. מובהר כי מחירי המוצרים אינם כוללים את דמי המשלוח אשר יצורפו לחשבון. כמו כן, במידה והלקוח יבחר לערוך את רכישת המוצרים באמצעות עסקת תשלומים, יהיה רשאי צוות האתר לחייב את הלקוח בדמי המשלוח בתשלום הראשון.

5.2. צוות האתר לא יישא בכל אחריות במקרה של עיכוב אשר אינו נובע מפעילות האתר לרבות במקרים של כוח עליון ו/או מקרים אחרים אשר אינם בשליטתם של צוות האתר, לרבות תקלות הנובעות מהשבתת רשות הדואר, אמצעי תחבורה או כל גורם אחר אשר אינו בשליטתו של צוות האתר.

5.3. משלוח המוצרים ייעשה בהתאם לבחירת הלקוח ועל פי המסוכם במדיניות המשלוחים.

מובהר כי במקרים מסוימים, רשאי צוות האתר לבטל את הזמנת המוצרים באתר לרבות במקרים הבאים:

5.3.1.        במידה ויתגלה כי הזמנת המוצרים נעשתה בניגוד לתקנון ו/או בניגוד לתנאי השימוש/תקנון האתר ו/או תוך פגיעה בצד שלישי.

5.3.2.        במידה ויתגלה כי בהליך הזמנת המוצרים נעשה שימוש מפר בזכויות קניין רוחני לרבות סימני מסחר רשומים של צדדים שלישיים.

5.4. הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח בהודעה טלפונית או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אשר נמסרה על ידי צוות האתר.

5.5. במקרה של ביטול ההזמנה, תישלח הודעה מתאימה.

 1. תנאים לרישום ושימוש באתר

6.1.     כל אדם מעל גיל 18, לרבות חברה או גוף משפטי המאוגד בישראל, רשאי להירשם, לעשות שימוש ולהזמין מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר בכפוף לתנאים הבאים:

א.      המשתמש הוא כשיר משפטית, מעל גיל 18 וזכאי לבצע פעולות ללא צורך באישור אפוטרופוס. במידה ותבוצע פעולה על ידי קטין הרי שהיא לא תחייב את הנהלת האתר.

ב.      המשתמש הינו הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה ברשת האינטרנט.

 1. הקפדה על מסירת פרטים נכונים

7.1.     המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

 1. זמינות האתר

8.1.     האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע ויינתן כסדרו ללא הפרעות. המשתמש מסכים לכך שהאתר לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לו עקב כך.

 1. שמירת המידע והשימוש בו

9.1      האתר ימנע ממסירת פרטי הלקוחות לצדדים שלישיים.

 1. שימושים אסורים

המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש המנוגד לתנאי השימוש, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר. כמו כן, המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

 1. פרסומת של צדדים שלישיים

12.1 הנהלת האתר או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד הנהלת האתר לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.

 1. ביטול עסקה

ניתן להחזיר מוצר שלא נעשה בו שימוש ובאריזתו המקורית בתוך 14 יום מהיום שקיבלת את המוצר, בצרוף חשבונית
בעת קליטת ההחזרה במחסננו, צוות שרות הלקוחות ייצור עמך קשר להמשך טיפול בהחזר כספי או זיכוי למימוש חוזר לבחירתך.
החזר יתבצע על פי אמצעי התשלום בו שולם החשבון. דמי משלוח לא יוחזרו. יש לדאוג לארוז היטב את המשלוח .
באם ההזמנה המקורית הייתה באיסוף עצמי יש להחזיר בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה שהזמנתך מוכנה לאיסוף .

 1. קניין רוחני

13.1. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות להנהלת האתר או לצד שלישי שהתיר להנהלת האתר לעשות בהם שימוש.

13.2. אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מהנהלת האתר.

13.3. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון   הלקוח ללא כל הודעה מוקדמת, והלקוח יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו להנהלת האתר ו/או למשתמשי האתר בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע להנהלת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

 1. הגבלת אחריות האתר ו/או מי מטעמו

14.1. הנהלת האתר משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי האתר תוכן אמין ומדויק. עם זאת, יש לציין כי ייתכן שתיפולנה טעויות בתהליך עיבוד ופרסום תכני האתר. במקרה של טעות כאמור לעיל לא תעמוד למשתמש הזכות ליהנות מהטעות בכל צורה שהיא. האתר אינו אחראי לשום נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן זה וכל הסתמכות עליו הינה על אחריות המשתמש בלבד. המשתמש מוותר על כל טענה או תביעה כלפי האתר הנובעת משימוש בתוכן האתר או הסתמכות עליו.

14.2. התמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד ואין לראות בהן הבטחה או התחייבות מכל סוג מצד הנהלת האתר.

14.3. בכל מקרה, חבותו של האתר ו/או מי מטעמו למשתמש לא תעלה על גובה הסכום ששילם המשתמש עבור המוצר בעת הרכישה.

 1. שיפוי

15.1. המשתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדיה, המנהלים בה או מי מטעמה בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהנהלת האתר או מי מטעמה זכאים לו על פי דין.

15.2. המשתמש יפצה וישפה את הנהלת האתר, מנהליו, שליחיו/סוכניו, מורשיו, עמיתיו, שותפיו האחרים, עובדיו ונציגיו, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו להנהלת האתר ו/או למי מטעמו על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא קיים הוראות הסכם זה ו/או הפרה הוראות דין כלשהן.

15.3. המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמו, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

15.4. הנהלת האתר תפעל ככל האפשר לעדכון המשתמשות אודות השינויים בתנאי השימוש, וזאת באמצעות פרסום הודעה באתר, שתכלול את נוסח התנאים המתוקנים, או תפנה אליהם.

15.5. באחריותם הבלעדית של משתמשי האתר לבדוק מעת לעת האם חלו בו שינויים, והאם שינויים אלה רלוונטיים לגביו.

15.6. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמו, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו (אם יתרחשו) אגב ביצועם.

 1. אבטחת המידע

האתר מכבד את פרטיות המשתמשים ומפעיל מערכות אבטחה מתקדמות לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידיהם. למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות האתר או שרתי האתר. המשתמש מסכים כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או שרתיו. המשתמש מוותרת על כל דרישה, תביעה או טענה נגד האתר בשל כך.

 1. ישוב חילוקי דעות, דין ומקום השיפוט

17.1. הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

 1. יצירת קשר

18.1. אנו מזמינים את המשתמשת לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניות אלה בהקדם. ניתן ליצור עמנו קשר דרך צור קשר באתר או בדואר אלקטרוני : [email protected]